درباره نورگیران

نقش موثر طبیعت در زندگی ایجاب کرده تا جانداران نسبت به نوع و نحوه زندگیشان، محیط خود را سازگار با عوامل ضروری آن انتخاب نمایند.انسان نیز با استفاده از اندیشه و ابداع خود، برای استفاده بهتر از امکانات طبیعت، تلاش نموده تا چگونگی و مکان زندگی اش را منطبق با نیازهایش در نظر بگیرد.
شرکت نورگیران بعد از بررسی و مطالعه در این مورد، تصمیم به تولید جدیدترین پدیده برای گرفتن نور خورشید از سقف نمود تا ضمن رعایت کلیه اصول فنی توسط محصولات خود، نور را با تمام خصوصیاتش به داخل ساختمان هدایت کند.
شرکت نورگیران بزرگ ترین تولید کننده نورگیر ساختمان، کیوسک های تلفن در کشور می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

حق نشر برای شرکت نورگیران,تولیدکننده نورگیرساختمان محفوظ است.